h1

Terror, traume og bibeltekst

oktober 14, 2011

Jerusalems ødeleggelse. Ukjent kunstner

Terrorhandlingene 11. september 2001 og 22. juli 2011 er voldsomme hendelser som påvirker en hel nasjon og blir nasjonale traumer. Tilsvarende nasjonale traumer kan ha preget noen av Bibelens fortellinger hevder professor David M. Carr, og viser hvordan nyere traumeforskning kan kaste lys over eldgamle bibelskrifter. 

David M. Carr er en av verdens ledende forskere på det gamle testamentet og professor ved Union Theological Seminary i New York. Han har blant annet forsket på kjønn og seksualitet i gammeltestamentlige tekster og kommet med helt nye perspektiver på hvordan den hebreiske bibelen – det som i kristen tradisjon kalles Det gamle testamentet – har blitt til. I senere tid har han deltatt  i et prosjekt  som undersøker hvordan psykologiske og litterære studier av traumer kan gi ny ny innsikt i hvordan traumer også kan ha påvirket tekster i det gamle testamentet. Spesielt ser han på de fem Mosebøkene – det vil si Toraen eller Pentateuchen som det heter på fagspråket. Nylig var han i Oslo og gjestet Det teologiske fakultet med forelesningen Torah and Trauma: The inscription of Communal Trauma in the Pentateuch.»

David Carr. Foto Ron Hester/Union Theological Seminary

Hva er det bibeltekstene ikke sier noe om?
«Bibelforskere er gjerne opptatt av hva som står i tekstene og hvordan disse tekstene forholder seg til bestemte historiske hendelser og ideologier» sier Carr, og fortsetter «men like interessant er det hva tekstene ikke sier noe om.»
En hendelse som sterkt har påvirket mange av de gammeltestamentlige tekstene og den endelige utformingen av dem er det som blir kalt det Babylonske eksil eller det babylonske fangenskap. I 587 f. Kr. inntok den Babylonske kongen Nebukadnesar Jerusalem og ødela byen. Den politiske og intellektuelle eliten ble tatt i fangenskap og førte dem til Babylonia. Det babylonske eksilet varte til 539, da den persiske kongen Kyros den store erobret Babylon. Selv om det babylonske eksilet har preget utformingen av mange av bibelens tekster, for eksempel Mosebøkene – som også kalles Toraen eller Pentateuchen – skrives det ikke så mye om eksilet. Carr påpeker også at det ikke er profetiske tekster fra denne tiden, profet-tekstene som er bevart er fra enten før eller etter eksil tiden. Han trekker en parallell til traumeforskning og hevder at når det er perioder i et livsforløp et menneske helt tydelig ikke vil snakke om, kan det  være på grunn av en traumatisk hendelse dette mennesket har opplevd. med henvisning til litteraturviteren Cathy Carruth forstår Carr et traume som en opplevelse av en voldsom, overveldende hendelse som man ikke kan forholde seg direkte til. Det traumatiske ved Det babylonske eksilet var ikke nødvendigvis ødeleggelsen av tempelet eller kollapset av politiske og økonomiske infrastrukturer, men opplevelsen av å måtte leve i eksil og det uforståelige i det som hadde skjedd. Hundreåret før hadde assyrerne ødelagt Samaria. Jødene i eksil, og de som vendte tilbake etter 50 år, måtte fortolke hendelsen og finne en mening med hvorfor akkurat de overlevde.

Mennesker på flukt
Mange mennesker på flukt og i eksil idag som den gang har opplevd overveldende, traumatiske hendelser: krig, terror, katastrofe. I sin nye tilværelse må de finne måter å forholde seg til egen historie, i et nytt land må de reformulere sin identitet. Mennesker som har overlevd noe traumatisk hendelse strever ofte med det uforklarlige i hendelsen, «hvorfor overlevde jeg? hva om jeg ikke hadde overlevd? hva slags mening har livet mitt nå? Tilsvarende foreslår Carr at bibelske tekster forsøker å gi svar på lignende hendelser som for eksempel det babylonske eksilet. Det jødiske folket, som før hadde definert seg utfra sin tilhørighet til et land, måtte i eksil skape en ny identitet, som et folk på reise. Carr mener også å se paralleller i disse tekstene og hvordan 9/11 ble et nasjonalt traume, en terrorhandling det var umulig å forstå, men likevel nødvendig å fortolke.Han antydet at vi kunne finne tilsvarende paralleller i terrorhandlingene 22. juli.

Her omtrent sluttet Carrs forelesning, hans forskning på bibeltekster og traumer er som han sier «an ongoing project, a work in progress.» Det er et spennende prosjekt, og en måte å forstå bibeltekster på som bringer dem inn i vår tid.

• Dette blogginnlegget har blitt endret siden det ble publisert.

Her kan du lese mer:
David M Carr. David M. Carr er professor ved Union Theological Seminary i New York. På deres nettsider står det mer om hva han holder på med.
David M. Carr. The Formation of the Hebrew Bible, Oxford University Press, 2011. Rykende fersk bok som kom ut for et par dager siden
Torah and trauma. Om Carr’s forelesning på Det teologiske fakultet

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: